המחשבות שבראשנו יוצרות את המציאות. אל תרחמו על עצמכם אות תדמיינו את עצמכם עם כתמים לבנים אלא תדמיינו את עצמכם ללא הכתמים ומאושרים...